Изборна скупштина Стонотениског савеза Србије!

За изборну скупштину су достављени доле наведени предлози кандидата. Предлози за чланове извршног и надзорног одбора се достављају закључно са 13.11.2021. Извршни одбор СТСС утврђује предлог одлуке о листи кандидата за скупштину. Предлог одлуке ће бити објављен на овом месту након седнице ИО СТСС у понедељак 15.11.2021.

Кандидовани су следећи кандидати:

За председника СТСС

Каракашевић Александар – програм

Станић Милан – програм

За чланове извршног одбора СТСС

1. Дамјановић Борис
2. Грандић Мијодраг
3. Крстић Иван
4. Мајсторовић Дмитар
5. Милошевић Бојан
6. Пејак Ђорђе
7. Сталетовић Срећко
8. Фрациле Дан.

За чланове надзорног одбора СТСС

1. Данијали Адмир
2. Јовановић Мико
3. Јухас Антал
4. Маговчевић Далибор
5. Талески Никола
6. Томовић Милутин.

За дисциплинског судију СТСС

1. Поткоњак Никола
2. Чимбуровић Љубомир.

У складу са позивом и општим актима СТСС, два кандидата су доставили предлоге програма рада Стонотениског савеза Србије. Кандидати су Александар Каракашевић и Милан Станић. Потпис на програму кандидата се сматра прихватањем кандидатуре.

Предлози програма:

Александар Каракашевић

Милан Станић

Позивају се чланови СТСС да до 13. новембра доставе предлоге кандидата за чланове извршног одбора СТСС. Скупштина бира 4 члана извршног одбора. Предлог треба да садржи контакт податке кандидата и кратко образложење.

Позивају се чланови СТСС да до 13. новембра доставе предлог кандидата за чланове надзорног одбора СТСС. Скупштина бира три члана надзорног одбора. Предлог треба да садржи контакт податке кандидата и кратко образложење.

Позивају се чланови СТСС да до 13. новембра доставе предлог кандидата за дисциплинског судију СТСС. Предлог треба да садржи контакт податке кандидата и кратко образложење.

Предлози се достављају електронском поштом на адресу office@stss.rs. Предлог мора да буде оверен и потписан од стране овлашћеног лица предлагача.

Генерални секретар СТСС је обавезан да од свих кандидата за извршни одбор, надзорни одбор и дисциплинског судију прибави изјашњења о прихватању кандидатуре.

Извршни одбор СТСС ће по приспећу свих предлога утврдити предлог листе кандидата.

Чланови скупштине СТССсе позивају да доставе предлог за допуну дневног реда најкасније до 13. новембра.

На основу члана 37 Пословника о раду скупштине СТСС, извршни одбор СТСС сазива изборну скупштину Стонотениског савеза Србије. Скупштина ће се одржати 20. новембра 2021. године у Ковилову, у конгресној сали хотел Пресидент, у 16.00 часова.

Формулар овлашћења за делегате
(није потребан за заступнике и већ регистроване делегате, само за измене!)

Дневни ред:

  1. избор радних тела и верификације мандата чланова Скупштине,

  2. верификација записника са претходне седнице Скупштине СТСС,

  3. избор председника СТСС,

  4. избор четири члана извршног одбора СТСС,

  5. избор три члана надзорног одбора СТСС,

  6. избор дисциплинског судије,

  7. усвајање финансијског извештаја за 2020. годину.

ИО СТСС

Izveštaj revizora za 2020.
izveštaj nadzornog odbora
Bilans stanja
Bilans uspeha
Zaključak elektronske sednice skupštine STSS 30.12.2021.