Издавање дозвола спортским стручњацима

За клубове и тренере

У прилогу је информација о издавању и обнављању дозвола за рад спортским стручњацима.

Рок за достављање захтева за издавање дозволе за рад је 20.11.2020. а за обнављање дозволе, или за издавање дозволе вишег нивоа, рок је 30.11.2020.

Више информација је у обавештењу:

Све питања и додатне информације се могу добити на захтев, писаним путем, електронском поштом на office@stss.rs.