Измене правила!

Извршни одбор СТСС на седници одржаној 17.8.2021. усвојио је неколико измена правила:
–  о старосним категоријама,
– о екипним првенствима за млађе категорије,
– о учешћу играча у две лигашке екипе матичног клуба,
– о учешћу страних држављана у екипним првенствима Србије за млађе категорије,
– о изменама правила о накнадама и таксама.

Извршена је исправка правила, у складу са дискусијом и одлукама ИО СТСС:

– под тачком 1, у последња два става додата је реч “претходне” испред речи “године”;

– под тачком 3, додат је став 2. који гласи “Клуб који има две екипе у лигашким такмичењима, може да пријави играча само за једну екипу. Играч пријављен за екипу нижег ранга има право да наступи у екипи клуба која је у вишем рангу. Играч који је пријављен у вишем рангу нема право играња за екипу која је у нижем рангу.”.

Одлука ИО СТСС, 17.8.2021.