Препорукe за наставак тренажног процеса

У прилогу су Препорукe за наставак тренажног процеса у свим спортским објектима врхунских спортиста и осталих спортиста у систему спорта Републике Србије у примени мера превенције и смањења ризика преношења вируса  SARS-CoV-2.

Препоруке, Кризни штаб бр. 53-3455/2020-7

 

Уредба о мерама након укидања ванредног стања ( ”Службени гласник РС” бр. 66/20)

Уредба (“Сл. гласник РС”, бр. 66/2020)