Програм финансијске подршке спортским организацијама!

 

Изјашњење СТСС достављено Министарству омладине и спорта

Жалба СТК “Нови Сад” на одлуку СТСС

Обавештење свим клубовима
Обавештење о процедури за 8 клубова

Одлука ИО СТСС и закључак са електронске седнице.

Захтеви клубова:
захтеви A-П
захтеви Р-З

Влада Републике Србије је донела Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник РС”, број 111 од 25. новембра 2021.).

Уредба

Максимални број спортских организација које могу добити финансијску подршку у овом програму је 8 (тачка IV Уредбе, последњи став).

Помоћ могу добити клубови који учествују у супер или првој лиги Србије (тачка IV Уредбе, под 3).

Позивају се клубови који испуњавају наведене услове из Уредбе да доставе захтеве за  финансијску подршку најкасније до 30.11.2021. године у 24.00 часа. Захтеви се достављају електронском поштом на адресу office@stss.rs.

Више информација се налази у позиву СТСС за доставу захтева.

Позив за доставу захтева.

Достављају се следећи документи:
пропратни допис
спецификација трошкова
изјава.