Програм Владе РС и Министарства омладине и спорта финансијске о подршци спортским организацијама

Саопштење председника СТСС, 23.12.2020.

Обавештење СТСС клубовима, 18.12.2020.

 

Влада Републике Србије је донела Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник РС”, број 144 од 27. новембра 2020.), којом се утврђује Програм финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

У прилогу је позив СТСС за доставу Захтева за доделу финансијске подршке. Рок за доставу захтева спортских организација је 3. децембар 2020.

Позив

Уредба

 

Клубови своје спецификације, изјаве и допис могу доставити у сопственој форми на меморандуму клуба, са свим траженим подацима.

У случају потребе могу се користити модели: изјава, спецификација, допис.