Скупштина СТСС!

Одржана је седница скупштине СТСС!

записник, скупштина СТСС, 10.12.2022;
одлука о избору чланова ИО, НО и дисц. судије

На седници су изабрани недостајући чланови органа Стонотениског савеза Србије, што омогућава да СТСС обавља асктивности у пуном саставу и да припреми наредну редовну седницу скупштине.

За чланове ИО СТСС су изабрани Илија Лупулеску и Ђорђе Трбовић.
За чланове надорног одбора СТСС су изабрани Антал Јухас, Далибор Магоивчевић и Никола Талески.
За дисциплинског судију СТСС је изабран Новица Кнежевић.

 

 

 

 

 

Записник, скупштина 2021.

За изборну скупштину су достављени доле наведени предлози кандидата. Предлози за чланове извршног и надзорног одбора се достављају закључно са 13.11.2021.

Извршни одбор СТСС утврђује предлог одлуке о листи кандидата за скупштину.

Кандидовани су следећи кандидати:

За чланове извршног одбора СТСС:

1. Илија Лупулеску (13 предлагача)
2. Ђорђе Трбовић (12 предлагача)
3. Олга Павловић (3 предлагача)

За чланове надзорног одбора СТСС:
1. Јухас Антал (18 предлагача)
2. Далибор Маговчевић (13 предлагача)
3. Никола Талески (24 предлагача)

За дисциплинског судију СТСС:
1. Нови Кнежевић (16 предлагача)

За допуну дневног реда је стигао предлог СТК “Стони”.

Стони, допуна дневног реда

Генерални секретар СТСС је обавезан да од свих кандидата за извршни одбор, надзорни одбор и дисциплинског судију прибави изјашњења о прихватању кандидатуре.

Извршни одбор СТСС ће по приспећу свих предлога утврдити предлог листе кандидата и коначни дневни ред.

 

__________________________________________________

 

На основу члана 34 Пословника о раду скупштине СТСС, председник СТСС сазива скупштину Стонотениског савеза Србије. Скупштина ће се одржати 10. децембра 2022. године у Ковилову, у конгресној сали хотела Пресидент, у 13 часова.

Позив, дневни ред

Скупштина СТСС на којој ће бити разматрани финансијски и други извештаји СТСС биће одржана 11. или 12. фебруара 2023.

За скупштину која се одржава 10. децембра:

  • позивају се чланови СТСС да до 3 децембра доставе предлоге кандидата за чланове извршног одбора, надзорног одбора и дисциплинског судију СТСС. Скупштина бира 2 члана извршног одбора. Предлог треба да садржи контакт податке кандидата и кратко образложење.
  • позивају се чланови СТСС да до 3. децембра доставе предлог кандидата за чланове надзорног одбора СТСС. Скупштина бира 3 члана надзорног одбора. Предлог треба да садржи контакт податке кандидата и кратко образложење.
  • позивају се чланови СТСС да до 3. децембра доставе предлог кандидата за дисциплинског судију СТСС. Предлог треба да садржи контакт податке кандидата и кратко образложење.

Предлози се достављају електронском поштом на адресу office@stss.rs. Предлог мора да буде оверен и потписан од стране овлашћеног лица предлагача.

Генерални секретар СТСС је обавезан да од свих кандидата за извршни одбор, надзорни одбор и дисциплинског судију прибави изјашњења о прихватању кандидатуре.

Извршни одбор СТСС ће по приспећу свих предлога утврдити листу кандидата.

Чланови скупштине СТСС се позивају да доставе предлог за допуну дневног реда најкасније до 3. децембра 2022.

Делегати

овлашћење
(уколико не долази наведени делегат, до среде, 7.12.2022.)