Уредба о мерама након укидања ванредног стања

Министарство омладине и спорта је гранским савзима доставило следећу информацију:

“Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије 7. маја 2020 . године, донела Уредбу о мерама након укидања ванредног стања ( ”Службени гласник РС” бр. 66/20) и која представља законски основ за поступање како надлежних органа, тако и грађана.
Даном ступања на снагу ове уредбе престају да важе одлука о ублажавању мера за време ванредног стања – дозвола кретања у парковима и на јавним површинама намењеним за рекреацију и спорт грађана („Службени гласник РС”, број 63/20) и одлука о истицању државне заставе Републике Србије на пола копља односно јарбола („Службени гласник РС”, број 49/20).”

Уредбу можете погледати овде: Уредба (“Сл. гласник РС”, бр. 66/2020)

Ступила је на снагу и нова Уредба о забрани окупљања на јавним местима у затвореном и отвореном простору (“Сл. гласник РС”, бр. 66/2020):

1. Ради спречавања ширења заразне болести Covid19 изазване вирусом Sars-CovВ-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореном простору – када се истовремено окупља више од 50 лица.

2. Ради спречавања ширења заразне болести Covid19 изазване вирусом Sars-CovВ-2 забрањују се јавна окупљања на целој територији Републике Србије на јавним местима на отвореном простору – када се истовремено окупља више од 50 лица.

3. За време дозвољеног окупљања на јавним местима у затвореном простору морају бити примењене све превентивне мере које се односе на дезинфекцију руку, употребу личних заштитних средстава (маске) и растојање између присутних лица од најмање два метра.

За време дозвољеног окупљања на јавним местима на отвореном простору, растојање између окупљених лица мора износити најмање два метра, уз употребу личних заштитних средстава (маске).

4. Забрана окупљања из тач. 1. и 2. ове наредбе траје док траје опасност од ширења заразне болести Covid19 изазване вирусом Sars-CovВ-2 на територији Републике Србије.

5. Ступањем на снагу ове наредбе престаје да важи Наредба о забрани окупљања у Републици Србији на јавним местима у затвореном простору (“Службени гласник РС”, број 39/20).

6. Ова наредба ступа на снагу даном објављивања у “Службеном гласнику Републике Србије”.