Daily Archives: 10.07.2019.

Spisak klubova!

Na strani sa podacima o registraciji je objavljen konačan spisak klubova u STSS. http://stss.rs/2019/07/registracija-klubova-i-igraca-2019-2020/ Rok za registraciju igrača – dostavu spiskova u pdf i excel formatu je 31. jul. Naknade za prelaske su objavljene na strani sa podacima o registraciji Podsetnik za sve članove STSS Molimo sve klubove koji žele da se registruju da…