Daily Archives: 10.07.2019.

Podsetnik – rok za registraciju!

Podsetnik za sve članove STSS Molimo sve klubove koji žele da se registruju da imaju u vidu propisane rokove za registraciju. Članarina se uplaćuje  do 15. jula 2019. godine.  Uplate nakon ovog roka neće biti prihvaćene.  Obrazac sa podacima o klubu se dostavlja u excel formatu i pdf formatu (skenirano] sa pečatom i potpisom zastupnika kluba…