Podsetnik – rok za registraciju!

Podsetnik za sve članove STSS

Molimo sve klubove koji žele da se registruju da imaju u vidu propisane rokove za registraciju.

Članarina se uplaćuje  do 15. jula 2019. godine.  Uplate nakon ovog roka neće biti prihvaćene. 

Obrazac sa podacima o klubu se dostavlja u excel formatu i pdf formatu (skenirano] sa pečatom i potpisom zastupnika kluba takođe do 15.7.2019. u 24.00 časa.

Klubovi koji ne postupe u skladu sa ovim rokovima, ne dostave prijavu i ne izvrše uplatu neće biti registrovani i neće imati pravo takmičenja u sezoni 2019/2020.

Više informacija:

Registracija klubova i igrača 2019/2020