Registracija igrača!

Registracija igrača

Svi klubovi koji su stekli pravo da budu registrovani u takmičarskoj sezoni 2019/2020 su obavezni da do 31. jula dostave podatke o igračima, u pdf i excel formatu saglasno odluci IO STSS. Takođe su dužni da plate naknadu za prelaske.

Uplata naknade za prelaske igrača se vrši na tekući račun STSS naveden u odluci IO. Excel i pdf fajlovi se dostavljaju na adresu registracija.stss@gmail.com i email adrese teritorijalnih saveza (stsvnsad@gmail.com, stsbgd@gmail.com,  rankokomunalac@gmail.com,  sscscentralnesrbije@gmail.com).

spisak uplata za prelaske!

Objavljeni spisak uplata za prelaske predstavlja samo evidenciju uplata, ne i potvrdu registracije, jer postoje igrači koji se nalaze na dva spiska klubova. Postoji i nesaglasnost sa prijavama prelazaka igrača i plaćenim taksama. Nakon objave spiska svih igrača, eventualnih žalbi i primedbi, registraciona komisija STSS će utvrditi konačan spsisak registrovanih igrača.

Iznosi naknada!

Odluka IO STSS!

obrazac br. 2-registracija igrača
pristupnica
dvojna registracija
ispisnica

Igraču koji nema ugovor sa klubom, nije potrebna ispisnica za prelazak u drugi klub, već samo pristupnica novom klubu i obaveštenje bivšem klubu.

Igrač ne može jednostrano da istupi iz sportskog udruženja u slučaju kada se ugovorom obavezao da će ostati član do isteka određenog roka.

Spisak svih igrača će biti objavljen na sajtu STSS, sa rokom za žalbe na registraciju.

Nakon isteka roka za registraciju i žalbe na registraciju igrača, overu legitimacija će vršiti STSV – za klubove za teritorije Vojvodine, STSB – za teritoriju STSB, STSCS – za teritoriju centralne Srbije, STKiM – za teritoriju Kosova i Metohije (osim za klubove Lešak i Leposavić) i STSS za ostale klubove.

Istovremeno, STSS započinje izradu novih legitimacija, u savremenom formatu, koje će biti dostavljene klubovima naknadno.

STSS