Raspored, igrači – super i prve lige STSS!

Kalendar liga: super liga za muškarce, super liga za žene, prva liga za muškarce, prva liga za žene

Za utakmice 7. i 8. kola,  11. i 12. kola, 13. i 14. kola i 16. i 17. kola,  koje se igraju istog vikenda, termini će biti usklađeni naknadno.

Spiskovi igrača: super liga za muškarce, super liga za žene, prva liga za muškarce, prva liga za žene

igracice-PLZ

formular zapisnika – zapisnik se obavezno dostavlja odmah nakon utakmice (e-mailom na takmicenja@stss.rs ili  porukom preko telefona; slika treba da bude kvalitetna i pod uglom od 90 stepeni, sa poptisom sudije)

U prilogu su podaci o ekipama i igračima u super i prvim ligama Srbije. Žreb za takmičenje će biti obavljen najkasnije do ponedeljka, 2.9.2019. Molim sve klubove za provere podatke o ekipama i igračima. Spisak prijavljenih igrača ne može biti menjan tokom sezone.

Podaci o ekipama u super i prvim ligama
Spisak igrača u ligama

Usled otkaza ekipa Spartak STSOS, Vojvodina i Požega, u prvoj ligi za muškarce igra Taurunum, a u prvoj ligi za žene Čarnojević i Hajduk Veljko.

IO STSS je usvojio propozicije ligaških takmičenja, sa minimalnim izmenama.

Propozicije 2019/2020
Aneks 2019-2020

Izmene su sledeće:

Super i prve lige Srbije direktno vodi STSS.

Klub može da prijavi i jedan alternativni termin za igranje utakmica. O promeni termina, odnosno igranju u alternativnom terminu, klub domaćin je dužan da obavesti gostujuću ekipu i komesara takmičenja najkasnije 10 dana pre odigravanja utakmice.

Igrač i igračica, državljan Republike Srbije, koji je u registracionom roku uredno dvojno registrovan i nalazi se na spisku licenciranih igrača kluba za ligaška takmičenja može da nastupi u plejof delu takmičenja samo pod uslovom da je u ligaškom delu prvenstva je nastupio u pojedinačnoj, ili partiji parova, na najmanje 6 utakmica u ligaškom delu prvenstva.

Utakmica ne može biti odložena zbog učešća kluba, igrača, ili trenera na drugom stonoteniskom takmičenju. U slučaju da igrač ili trener nastupaju za reprezentaciju Srbije, rukovodilac takmičenja može promeniti termin odigravanja, a novi termin može biti pre redovnog kola, ili najkasnije u roku od 15 dana nakon redovnog termina. Pismeni zahtev za promenu termina klub podnosi rukovodiocu takmičenja najmanje 15 dana pre redovnog termina utakmice.

Pre početka utakmice klubovi su dužni da sudiji obavezno predaju takmičarske legitimacije i dokaz o zdravstvenoj sposobnosti, na uvid (potvrda lekara).

Takmičenjem u ligama koje vodi STSS rukovodi komesar za takmičenja.

Predrag Milićević
komesar za takmičenja