Daily Archives: 05.08.2019.

Kalendar takmičenja 2019/2020 – predlog

Predlog kalendara takmičenja za 2019/2020 je u prilogu. Molimo sve članove STSS da predloge za dopune i izmene dostave na e-mail stss: takmicenja@stss.rs i office@stss.rs, najkasnije do 9.8.2019. Izvršni odbor STSS će usvojiti konačan kalendar na narednoj sednici. kalendar takmičenja 2019/2020 predlog – Sandor Poljak, Vojvodina BG

Lige STSS!

U prilogu su podaci o svim ligama STSS. Sastavi liga su navedeni na osnovu podataka koje su dostavili nadležni teritorijalni savezi. Svi nadležni savezi su dužni da izrade propozicije liga i konačne spiskove po ligama, na osnovu prijava klubova. U skladu sa Zakonom o sportu, za super lige Srbije je nadležan Stonoteniski savez Srbije, direktno.…

Konkurs za organizaciju turnira za rang liste!

Svi klubovi koji žele da organizuju turnire za rang listu STSS treba da dostave prijavu za dodelu organizacije takmičenja, sa nazivom takmičenja koje žele da organizuju i obrazac sa podacima o uslovima za organizaciju. Prijava mora biti overena pečatom kluba i potpisom ovlašćenog lica i dostavljena Stonoteniskom savezu Srbije elektronskom poštom najkasnije do ponedeljka 12.8.2019.…