Propozicije ligaških takmičenja

Poštovani članovi STSS,

Usvojene su nove propozicije ligaških takmičenja u STSS, koje se primenjuju počev od takmičarske sezone 2020/2011.

Propozicije!

Glavne izmene su u super i prvim ligama:
– broj ekipa je 12,
– prvi deo prvenstva (jesenji) se igra turnirski, jednokružno, svako sa svakim,
– u drugom delu prvenstva prvih 6 ekipa igra dvokružno, svako sa svakim, po sistemu gost  – domaćin; drugih 6 ekipa igraju po istom sistemu, odvojeno,
– bodovi se posebno obračunavaju za prvih 6 i drugih 6 ekipa,
– prvoplasirana ekipa u grupi prvih 6 je prvak Srbije,
– poslednje 2 ekipe među drugih 6 ekipa ispadaju u nižu ligu,
– plejof se ne igra.

Način popunjavanja svih liga za prelaznu sezonu je definisan u prelaznim odredbama, u članu 13 Propozicija.

Sva pitanja možete poslati na e-mail takmicenja@stss.rs.

U proceduri su pravilo o sportskim objektima i pravilo o dozvoli za sezonu, kojim će se utvrditi uslovi za održavanje takmičenja i uslovi za učešće na takmičenjima u svim rangovima, kao  i pravilo o pojedinačnim takmičenjima i rang listama. Nacrti će biti objavljeni na sajtu radi javne rasprave. Sva pravila će se primenjivati od sezone 2020/2021.