Daily Archives: 09.05.2020.

Уредба о мерама након укидања ванредног стања

Министарство омладине и спорта је гранским савзима доставило следећу информацију: “Обавештавамо вас да је Влада Републике Србије 7. маја 2020 . године, донела Уредбу о мерама након укидања ванредног стања ( ”Службени гласник РС” бр. 66/20) и која представља законски основ за поступање како надлежних органа, тако и грађана. Даном ступања на снагу ове уредбе…