Daily Archives: 09.06.2020.

Početak takmičenja u ligama STSS

Na osnovu člana 52. stav 1. tačka a) Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (“Službeni glasnik RS”, br. 15/16 i 68/20) i člana 15. stav 3. Zakona o državnoj upravi (“Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – dr. zakon i 47/18), na predlog Republičke stručne komisije za zaštitu stanovništva od zaraznih…