Daily Archives: 25.08.2020.

Predlog kalendara takmičenja STSS!

Takmičarska komisija STSS je usvojila predlog kalendara takmičenja.Konačni kalendar usvaja IO STSS. Kalendar takmičenja će se menjati u skladu sa vanrednom situacijom, planom reprezentacije Srbije i kalendarima ETTU i ITTF. Teritorijalni savezi samostalno utvrđuju kalendar drugih i nižih liga (koje mogu početi ranije, u zavisnosti od mera zdravstvene zaštite) i kalendare svojih ekipnih i pojedinačnih…