Daily Archives: 23.12.2020.

Elektronska sednica skupštine STSS

Преглед гласања са електронске седнице скупштине Стонотениског савеза Србије одржане 29.12.2020. Скупштина Стонотениског савеза Србије одржана је 29. децембра 2020. године. Право гласа на електронској седници имао је 171 члан. Гласало је 126 чланова. Није гласало 44 члана. Након истека рока је гласао 1 члан, чији глас је неважећи. ЗА усвајање свих предложених одлука изјаснило…

Програм Владе РС и Министарства омладине и спорта финансијске о подршци спортским организацијама

Саопштење председника СТСС, 23.12.2020. Обавештење СТСС клубовима, 18.12.2020. Влада Републике Србије је донела Уредбу о утврђивању Програма финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 (“Службени гласник РС”, број 144 од 27. новембра 2020.), којом се утврђује Програм финансијске подршке спортским организацијама у отежаним економским условима услед пандемије…