Daily Archives: 05.01.2023.

Регистрација спортиста!

igraci, zimski 2023 Registraciju sportista u zimskom registracionom periodu mogu da vrše samo klubovi registrovani u letnjem registracionom periodu. Saglasno izmenama Propozicija ligaških takmičenja, spisak igrača za ligu se ne može menjati nakon početka takmičenja, ni u zimskom registracionom periodu. Novoregistrovani igrači imaju pravo nastupa samo na pojedinačnim takmičenjima i na ekipnim takmičenjima za mlađe…