Odluka o odlaganju 2. turnira liga Srbije

Na osnovu članova 1.5, 8.3 i 8.7 Propozicija ligaških takmičenja STSS, komesar za takmičenja STSS je doneo odluku o odlaganju 2. turnira super i prvih liga Srbije.
Odluka je u prilogu.

Odluka