Elektronska sednica skupštine STSS

Преглед гласања са електронске седнице скупштине Стонотениског савеза Србије одржане 29.12.2020.

Скупштина Стонотениског савеза Србије одржана је 29. децембра 2020. године. Право гласа на електронској седници имао је 171 члан.

Гласало је 126 чланова.
Није гласало 44 члана.
Након истека рока је гласао 1 члан, чији глас је неважећи.

ЗА усвајање свих предложених одлука изјаснило се 124 члана.
ПРОТИВ свих предложених одлука се изјаснио 1 члан.
УЗДРЖАН по свим тачкама дневног реда је био 1 члан.

Усвојене су следеће одлуке:
1. Одлука о усвајању пословника о раду скупштине СТСС
2. Одлука о усвајању финансијског извештаја СТСС за 2019.
3. Одлука о усвајању извештаја НО СТСС.
4. Одлука о извештају о раду СТСС за 2019.

Председник СТСС

Александар Каракашевић

 

___________________________________________________________