Izdavanje i obnavljanje dozvola za rad sportskih stručnjaka

Obaveštenje o izdavanju i obnavljanju dozvola za rad i ostale potrebne informacije za trenere i klubove:

 

Fotografija treba da bude u sledećem kvalitetu:
– fotografija treba da bude u .JPG formatu;
– fotografija treba da bude skorijeg datuma;
– na fotografiji ne sme da bude više osoba;
– fotografija treba da bude kadrirana tako da je lice u prvom planu, pod pravim uglom;
– fotografija treba da bude dnevna, odnosno dobro osvetljena, na beloj pozadini;
– rezolucija slike treba da bude oko 300dpi, ili slično;
– dimenzije fotografije treba da budu dimenzija 3,5 x 4,5 cm, ili u proporciji 4/3, ako je takvo podešavanje u mobilnom telefonu.