Kategorizacija STSS u ITTF!

U skladu s novim Strateškim planom, ITTF je 2018. godine pokrenuo projekat kategorizacije članova – nacionalnih asocijacija, što će biti značajno za novi Razvojni plan ITTF sa ciljem rasta i napretka stonoteniskog sporta u svim krajevima sveta.

Kategorizacija sadrži mnogo zanimljivih podataka, a za nas je značajno da je Srbija kategorisana  među 25 najboljih nacionalnih asocijacija na svetu, odnosno 15 najboljih u Evropi, koje se nalaze u 1. kategoriji (strana 23 Kategorizacije).

Ponosni smo što se jasno vidi da je Stonoteniski savez Srbije na uzlaznoj putanji, ali i svesni da je potreban veliki trud i rad da bismo ponovo počeli da stvaramo šampione!

Aleksandar Karkašević
predsednik STSS

 

Kategorizacija ITTF

Vest se nalazi na sajtu ITTF, ovde.