Obavestenje o takmičarskim legitimacijama i zdravstvenim pregledima

Na svim takmičenjima u sistemu takmičenja STSS, uslov za učešće je nova takmičarska legitimacija za tekuću takmičarsku sezonu.

Na turnirima i ligaškim utakmicama, zaključno sa 31. oktobrom, dozvoljeno je učešće na takmičenjima uz “staru” takmičarsku legitimaciju. Nakon 31. oktobra “stare” takmičarske legitimacije ne važe.

Saglasno članu 19 Zakona o sportu – “u sportskom takmičenju može učestvovati sportista, odnosno sportski stručnjak kome je u periodu od šest meseci pre održavanja sportskog takmičenja utvrđena opšta zdravstvena sposobnost za obavljanje sportskih aktivnosti, odnosno delatnosti.” Zakon o sportu utvrđuje da: “Novčanom kaznom od 500.000 do 2.000.000 dinara kazniće se za prekršaj sportska organizacija ili drugo pravno lice, ako …11) dozvoli učešće na takmičenju sportisti takmičaru, odnosno sportskom stručnjaku kome nije utvrđena zdravstvena sposobnost (član 19. st. 1. i 2);”. Zakon utvrđuje kaznu od  50.000 do 150.000 dinara kazniće za prekršaj fizičko lice, ako…3) učestvuje u takmičenju iako mu nije utvrđena zdravstvena sposobnost (član 19. stav 1);”

Na osnovu napred navedenog, svi učesnici na takmičenjima, uz takmičarsku legitimaciju, dužni su da poseduju dokaz o zdravstvenoj sposobnosti (uključujući i trenere). Dokaz može biti potvrda ili nalaz lekara u kom se utvrđuje zdravstvena sposobnost za učešće na sportskim takmičenjima i treninzima. Potvrda može biti zbirna, za više sportista, ili pojedinačna. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti se daje vrhovnom sudiji, delegatu, ili organizatoru na uvid. Dokaz o zdravstveno0j sposbnosti, može biti i overa lekara u “staroj” takmičarskoj legitimaciji, najkasnije do 31.12.2020. godine.

Stonoteniski savez Srbije će poslati poziv klubovima da za sve svoje sportiste takmičare i sportske stručnjake dostave kopije dokaza o zdravstvenoj sposobnosti kako bi STSS ustanovio evidenciju o utvrđivanju zdravstvene sposobnosti sportista i sportskih stručnjaka i dostavio Ministarstvu omladine i sporta.

U prilogu je model potvrde koji klubovi mogu da koriste za preglede svojih sportista, ukoliko izabrana zdravstvena ustanova nema svoju formu potvrde. Obrazac je sačinjen na zahtev klubova.

Potvrda

STSS