Predlog kalendara takmičenja STSS!

Takmičarska komisija STSS je usvojila predlog kalendara takmičenja.Konačni kalendar usvaja IO STSS.

Kalendar takmičenja će se menjati u skladu sa vanrednom situacijom, planom reprezentacije Srbije i kalendarima ETTU i ITTF.

Teritorijalni savezi samostalno utvrđuju kalendar drugih i nižih liga (koje mogu početi ranije, u zavisnosti od mera zdravstvene zaštite) i kalendare svojih ekipnih i pojedinačnih prvenstava.

Organizatori turnira super i prvih liga se određuju na osnovu konkursa koji raspisuje STSS
Organizatori turnira A klase se određuju na osnovu konkursa koji raspisuje STSS.
Organizatora Otvorenog prvenstva STSCS određuje Stonoteniski savez centralne Srbije.

Predlog kalendara 2020/2021