Raspored utakmica drugog dela super i prvih liga

U prilogu je raspored utakmica drugog dela takmičenja u super i prvim ligama:

super liga za muškarce
super liga za žene
prva liga za muškarce
prva liga za žene

U skladu sa Propozicijama, gostujući klubovi, imaju pravo da zahtevaju  da klub domaćin utvrdi alternativni termin za predmetnu utakmicu. Molim sve klubove da zahteve za alternativni termin za svaku pojedinu utakmicu dostave najkasnije do  subote 6. februara, nakon čega će klub domaćin biti dužan da dostavi alternativni termin. Gostujući klub će biti obavezan da prihvati jedan od dva ponuđena termina.

Nakon utvrđenja rasporeda utakmica na napred navedeni način termine utakmica nije moguće promeniti, osim usled vanrednih okolnosti i zbog usklađivanja termina sa planom rada reprezentativnih selekcija STSS.