Registracija članova i sportista STSS!

Evidencija uplata članarine i dostavljenih dokumenata za klubove!

Evidencija uplata za prelaske igrača!

 

Registracija članova STSS se vrši u periodu 13. jul -31. jul 2020. godine
Registracija sportista se vrši od 1. avgusta do 13. avgusta 2020. godine.

Sve informacije se nalaze u uputstvu za registraciju.

Uputstvo!

Dostava se vrši na e-mail registracija.stss@gmail.com.

Na istu e-mail adresu možete uputiti sva pitanja o registraciji.

Obrazac br. 1, evidencioni list je sačinjen u skladu sa pravilnikom Ministarstva omladine i sporta. Molimo sve članove da postupe u skladu sa uputstvom i da dostave potpune podatke.

Obrasci:

registracija članova

registracija sportista

Takse za prelaske u drugi klub.

Modeli ugovora:

(modeli su u formi nacrta ugovora, klubovi ih mogu samostalno menjati i prilagođavati svojim potrebama)

Primer fotografije koja se dostavlja elektronskim putem za izradu takmičarske legitimacije; detaljno je dato u uputstvu:

 

 

 

 

Tijana_Popović