Spisak! – Registracija članova / klubova STSS

Oдлука о делегатима скупштине СТСС 2021/2022  (примeдбе се достављају на office@stss.rs)

Do 31. jula 170 sportskih organizacija je podnelo prijavu za registraciju. U tabeli u prilogu se nalazi spisak. Podaci se unose u knjigu knjigu članova STSS, a klubovi će biti obavešteni elektronskom poštom ukoliko neki podatak nedostaje.

Primedbe na tačnost podataka se dostavljaju na e-mail registracija.stss@gmail.com najkasnije do 13.8.2021.

U skladu sa članom 7.4 i 7.4.1 Pravila o članarinama i taksama, klubovi koji nisu platili članarinu u utvrđenom roku to mogu izvršiti naknadno uz dodatnu kaznenu taksu u iznosu od 50% od utvrđene naknade.

2.6.2021.

Registracija klubova – članova STSS za sezonu 2021/2022 se vrši u periodu 1. jul-31. jul 2021. godine. Sve informacije se nalaze u uputstvu za registraciju.

U postupku registracije se dostavljaju sledeći dokumenti:

  • model ugovora o stručnom angažovanju
    (model je u formi nacrta ugovora, klubovi ga mogu samostalno menjati; popunjava se, overava pečatom i potpisom zastupnika i dostavlja skeniran; finansijske odredbe mogu biti zatamnjene)

Klubovi kojima je potreban račun pre uplate, mogu da pošalju zahtev na registracija.stss@gmail.com. Na istu e-mail adresu se mogu uputiti sva pitanja o registraciji.

Obrazac br. 1 –  evidencioni list je sačinjen u skladu sa pravilnikom Ministarstva omladine i sporta. Molimo sve članove da postupe u skladu sa uputstvom i da dostave potpune podatke.

 

(Registracija sportista se vrši  od 1. avgusta do 15. avgusta 2021. godine.)