Skupština STSS

Materijal za Skupštinu:

Izveštaj NO
Dopis RSTSN
Dopis STSBG
Dopis STK Obilić-Aleva
Dopis STK Novi Sad
Odluka o listi delegata
Odluka u usvajanju finansijskog izveštaja za 2017.
Finansijski izveštaj za 2018
Izveštaj o radu Predsednika
Poziv na redovnu Skupštinu STSS
Revizorski izveštaj – redovan program 2017
Revizorski izveštaj – Kamp 2017
Revizorski izveštaj – SYO 2017
Bilans stanja STSS – 2017
Bilans uspeha STSS – 2017
Potvrda o javnoj objavi godišnjeg izveštaja

Dnevni red – ažuriran
Poziv