Takmičenja i mere zaštite

Poštovani članovi STSS,

Kao što znate sa takmičenjima u takmičarskoj sezoni 2020/2021 smo već počeli. Održana su dva ekipna takmičenja za mlađe kategorije koja su bila odložena zbog epidemije, zatim je održano i Otvoreno prvenstvo Bečeja za mlađe kadete i juniore.

Na ovim takmičenjima su bile propisane mere iz Zaključka kriznog štaba Republike Srbije koja obavezuju i organizatore i učesnike. Na takmičenjima su zaštitne mere sprovođene, ali je činjenica da nisu svi organizatori mere sproveli na isti način i da je bilo propusta.

Predstoji nam još jedno ekipno prvenstvo ovog vikenda, a zatim počinju ligaška takmičenja po turnirskom sistemu i ligaškom u nižim rangovima, kao i pojedinačni turniri. Da bismo mogli da nastavimo takmičenja i da bismo eliminisali rizik od infekcije, dužni smo svi da se na takmičenjima odgovorno ponašamo prema sebi, a naročito prema drugima, koji mogu biti podložniji infekciji. To je naš zajednički interes, jer naši klubovi i savezi postoje da bismo trenirali i da bismo se takmičili.

Takmičenja nastavljamo u skladu sa našim pravilima i u skladu sa merama zaštite u Zaključku kriznog štaba RS od 14. septembra 2020. koji je u prilogu. Institut za javno zdravlje Srbije “Dr Milan Jovanović Batut” je dao mišljenje da možemo da organizujemo takmičenja, ali i da smo dužni da pratimo sve odluke i naredbe Vlade Republike Srbije, s obzirom na to da je epidemiološka situacija podložna promenama.

Molimo sve klubove i sportiste da vode računa o svom zdravlju i da se na treninzima i takmičenjima pridržavaju propisanih mera.

Ukoliko neko od sportista i trenera ima simptome bolesti, klub je dužan da to lice odmah udalji sa treninga i takmičenja, uz mere distance i samoizolacije, i da ga bez odlaganja uputi u nadležni Dom zdravlja. Takođe postoji obaveza da se obaveste i druga lica koja su bila u bliskom kontaktu sa zaraženom osobom. Detaljnija upustva se dobijaju u nadležnom Domu zdravlja.

Još jednom sve molim da se na takmičenjima pridržavaju zaštitnih mera iz Zaključka i mera koje propisuje organizator na osnovu posebnih uputstava lokalne samouprave u mestu održavanja turnira. Stonoteniski savez Srbje će pratiti način sprovođenja zaštitnih mera na turnirima i nove mere nadležnih organa i donositi odluke, ukoliko je potrebno i u kratkim hitnim rokovima.

S poštovanjem
Smiljka Radivojčević, generalni sekretar
Stonoteniski savez Srbije

Zaključak Kriznog štaba

Izjave za takmičenja: izjava za sportiste, izjava za sudije, izjava sa ostale. Izjava se predaje organizatoru, koji sve dostavlja STSS.