Zapisnici – odluke

Zapisnik, Skupština STSS, 26.9.2019.

Zapisnik, IO STSS 17.7.2020.
Zapisnik, IO STSS 27.6.2020.
Zapisnik, IO STSS 21.5.2020.
Zapisnik, IO STSS 26.2.2020.
Zapisnik, IO STSS 29.10.2019.
Zapisnik, IO STSS 16.8.2019.
Zapisnik, IO STSS 2.7.2019.

Извештај са међународног првенства Србије за младе 2019, Зрењанин

Odluka IO STSS-disciplinske mere, 16.8.2019

Odluka o suspenziji nadležnosti STSB, 22.6.2021.

Odluka o suspenziji RSTSN u STSS, 16.8.2019.

Zapisnik sa sednice skupštine STSS, 4.5.2019.

Одлука о пријему  Стонотениског савеза централне Србије у чланство СТСС

Решење о дисциплинској мери, 10.4.2019.
Одлука   ИО СТСС, 9.5.2019.

Извештај са међународног првенства Србије за младе 2016, Врњачка Бања