Евиденција опреме и реквизита СТСС

Поштовани чланови,

У прилогу је евиденција о располагању стонотениском опремом и реквизитима у периоду 2017.-2023.

примљена опрема
расподела
– салдо

Стонотениски савез Србије упућује

Јавни позив

Члановима СТСС и члановима управе  СТСС у периоду од 2017.-2023.

Позивамо све да доставе примедбе на податке о располагању опремом и реквизитима. Такође све позивамо да доставе допуне података о опреми коју су примили.

За велики део опреме не постоји документација у канцеларији СТСС. Не постоје реверси или отпремнице ни за опрему која је додељивана клубовима, ни за опрему коју су преузимали репрезентативци СТСС.

Од преходног руководства и поред више позива нисмо добили податак о месту где се налази герфлор стонотениски под који је коришћен на Европском првенству за младе.

Подаци су нам потребни како бисмо без икакве сумње утврдили на који начин је располагано опремом, што је свима у интересу.

заступник СТСС
Илија Лупулеску