Pravna akta

Statut STSS, 4.5.2019.

записник, скупштина СТСС, 10.12.2022;
одлука о избору чланова ИО, НО и дисц. судије

Oдлука о делегатима скупштине СТСС 2022/2023
(примeдбе се достављају на office@stss.rs)

Odluka Io-Teritorijalni savezi 10.8.2022.
Propozicije liga-izmene 10.8.2022.   Zabeležba o ispravci tehničke greške: Ispravljena je tehnička greška u tački 3.1.3 tako što se u drugom stavu, iza reči „igrači“ dodaju reči „strani državljani“.

Odluka Io o izmeni pravila STSS o rangiranju, žrebanju i registraciji 10.8.2022.

Oдлука о делегатима скупштине СТСС 2021/2022  (примeдбе се достављају на office@stss.rs)
Одлука ИО СТСС, 17.8.2021. – измене правила
Poslovnik o radu skupstine STSS, 29.12.2020.

Propozicije ligaških takmičenja, 9.9.2020.
Pravilo o dozvoli za sezonu i registraciji članova, 27.6.2020.
Pravilo o registraciji sportista, 27.6.2020.
Pravilo o sportskim objektima, 21.5.2020
Pravilnik o listi zabranjenih doping sredstava, 28.12.2019.
Pravilo o sistemu takmičenja, 1.10.2019.
Pravilo o nacionalnim stipendijama STSS, 29.10.2019.
Pravilo o teritorijalnim stonoteniskim savezima, 29.10.2019.
Pravilo o članarinama i naknadama, 29.10.2019.
Poslovnik o radu IO STSS
Odluka o sudijskim taksama 12.10.2020.

Pravilo o dozvoli za rad sportskih strucnjaka u STSS-3.8.2021.pdf

Promene svetskog antidoping kodeksa 2021

______________________________________________________________________________

 

Odluka o izmenama i dopunama Pravilnika o rang listama STSS, 3.12.2018.
Pravilnik o rang listama STSS

02.01.2018. 14:02:42
Pravilnik o stručnim telima

 

Poslovnik o radu Skupštine, 20.11.2017.
Zapisnik sa Izborne Skupštine, 20.11.2017.

 ADAS -Antidoping Agencija Srbije – Lista zabranjenih supstanci za 2019.

Pravilnik o disciplinskim merama i postupku njihovog izricanja u slučajevima utvrđene povrede antidoping pravila
Preporuka o nacinu zrebanja na takmicenjima
Pravilnik o nacinu zrebanja
Pravilnik o obavezama imalaca nacionalnih stipendija i drugih primanja STSS
Pravilnik o radu Izvršnog odbora – 29. decembar 2012. godine
Pravilnik o pravima i obavezama igrača koji nastupaju za selekcije STSS – 29. decembar 2012. godine
Pravilnik o medicinskoj zaštiti STSS – 29. decembar 2012. godine
Pravilnik o organizaciji rada, popisu i opisu poslova stručne službe STSS – april 2013.
Pravilnik o organizaciji takmičenja
Pravilnik o knjizi članova STSS – 04. Avgust 2011
Disciplinski pravilnik – 18. februar 2012
Pravilnik o stipendiranju
Pravilnik o sticanju zvanja, pravima, obavezama i odgovornostima stonoteniskih sudija – jul 2012.
Pravilnik o organizovanju i radu stonoteniskih sudija STSS – jul 2012.

Pravilnik o registraciji, 18.6.2005.

Opšti akti STSS, koji su prestali da važe, nalaze se na strani Arhiva – opšti akti.