Javna rasprava

На овој страни се објављују предлози општих аката СТСС.
Сви клубови, чланови Стонотениског савеза Србије, могу своје предлоге, критике и идеје доставити СТСС на адресу gs@stss.rs. Дописи ће бити објављени, под условом да су оверени од стране заступника клуба и да садрже конкретан предлог решења, правила, или измене правила, предлога за активност и слично.

_______________________________________

4.4.2024. – 9.4.2024.
Јавна расправа  о предлогу нових пропозиција лигашких такмичења

Предлог пропозиција лигашких такмичења извршног одбора СТСС

Позивају се клубови, чланови Сонотениског савеза Србије, да своје предлоге за допуне и измене пропозиција доставе најкасније до 9. априла 2024. на адресу gs@stss.rs.

Предлог обавезно садржи позивање на члан који се мења, брише или додаје, са предлогом новог решења. 

Предлози клубова:

_______________________________________