Organizacija

Predsednik
Aleksandar Karakašević

Generalni sekretar
dr. Goran Kocić

Izvršni odbor
Predsednik: Aleksandar Karakašević
Potpredsednik: Goran Vukobratović
Potpredsednik: Aleksandar Matković
Potpredsednik: Mr. Milan Jarić
Potpredsednik: Marinko Šakan
Član: Boris Damjanović
Član: Oliver Radošević
Član: Imre Pete
Član: Nemanja Ignjatov

Nadzorni odbor
Siniša Ćurić
Vasa Stoja
Olga Mijailović

Disciplinski sudija
Prof. Dr. Ljubomir Čimburović

Sportski direktor
Slobodan Stojanov

Sudijska komisija
Dragica Živanović

Veteranska komisija
Milutin Glavaški

Takmičarska komisija

Registraciona komisija

Marketinška komisija