Илија Лупулеску нови заступник СТСС!

 

Поштовани чланови Стонотениског савез Србије,

Као што, верујем, сви знате, одржана је седница скупштине Стонотениског савеза Србије.

Седница скупштине заказана у складу са чланом 55 Закона о спорту Републике Србије и чланом 34 статута Стонотениског савеза Србије.

Наиме, више од једне трећине чланова скупштине је 30. децембра поднело Стонотениском савезу Србије захтеве за сазивање седнице. Надлежни органи Стонотениског савеза Србије нису сазвали седницу у законом утврђеном року, који је истекао 15. јануара.

Сагласно наведеним одредбама закона и статута и овлашћењима клубова, седницу скупштине сам сазвао у име клубова који су седницу захтевали, што је потпуно у складу са наведеним члановима Закона о спорту и статута Стонотениског савеза Србије. Захтеви клубова садрже предлог за разрешење председника СТСС. Предлог за разрешење је поднет у складу са чланом 24 статута СТСС и чланом  42 Пословника о раду. Председник СТСС је разрешен са 94 гласа ЗА и са четири уздржана члана скупштине. Након тога скупштина је именовала новог законског заступника, са задатком и овлашћењем да заступа СТСС,  да одговара за законитост рада СТСС и да организује и води активности и пословање СТСС. Заступник је дужан да сазове изборну седницу Стонотениског савеза Србије у року од највише 60 дана од дана уписа у регистар АПР.  Одлука о именовању има конститутивно дејство почев од дана именовања 28.1.2024. године.

Сви документи, од позива за сазивање седнице, до записника и списка делегата су у прилогу. Захтеви клубова за сазивање седнице (пријем потврдио СТСС) и овлашћења делегата прелазе максималну величину за постављање на сајт СТСС.

Нови заступник је уписан у регистар АПР  дана 31.1.2024.

Примопредаја дужности није извршена до дана ове информације, јер бивше руководство једноставно не прихвата чињеницу да нема подршку велике већине наших клубова. На жалост постоји и опструкција у  раду, која се полако превазилази. Члан 39 статута утврђује да престанком мандата председника истовремено престаје мандат свим члановима органа СТСС, који обављају техничке послове до избора нових. У међувремену сам донео одлуку о суспензији генералног секретара СТСС (и та одлука је у прилогу).

Изборна седница скупштине ће бити одржана у првој половини марта месеца 2024. Свако ко мисли да има подршку чланова СТСС ће моћи да кандидује свој програм. Победиће онај ко има највише гласова.

Исти циљ сви имамо, а то је да вратимо Стонотениски савез Србије и наш спорт на прави пут, да наши играчи поново играју значајну улогу на европским и светским такмичењима, да уредимо правила, финансије, евиденције и све што је потребно за стабилан рад СТСС. Зато смо ту.

Илија Лупулеску
законски заступник СТСС

Прилог

  1. позив за седницу 19.1.2024.
  2. одлука о разрешењу председника
  3. одлука о именовању заступника
  4. одлука о сазивању изборне седнице скупштине
  5. списак делегата
  6. записник са седнице 28.1.2024.
  7. решење АПР
  8. захтев за примопредају дужности 29.1.2024.
  9. записник са седнице скупштине 21.12.2023.
  10. oдлука о суспензији генералног секретара

Снимак – 1. део
Снимак – 3. део
Снимак – 3  део