Обавештење за клубове супер и првих лига

Поштовани клубови, учесници супер и првих лига Србије,

У складу са закључком ИО СТСС донесеним на седници одржаној 26.2.2020., у суботу 29.2.2020. у Новом Саду је одржан састанак са представницима Заједнице клубова лигаша. Састанку су присуствовали Дан Фрациле, Дмитар Мајсторовић, Предраг Матковић, Марко Јевтовић и Мијодраг Грандић у име Заједнице, и Александар Каракашевић, Борис Дамјановић, Владимир Шишка, Смиљка Радивојчевић и Предраг Милићевић у име СТСС.

На састанку је постигнута потпуна сагласност везана за принципе сарадње Заједнице лигаша и СТСС, као два правна лица, и договорено је које ће надлежности СТСС уговором пренети на Заједницу. На предлог представника Заједнице лигаша, договорено је да СТСС изради предлог Уговора о сарадњи СТСС и Заједнице. Предлог уговора, формиран на принципима договореним на састанку од 29.2.2020., СТСС је Заједници доставио 14. марта 2020. године, а његов текст се налази у прилогу.

Од Заједнице лигаша је 18.4.2020. године у СТСС, путем електронске поште, стигао допис који није у складу са договорима постигнутим на састанку од 29.2.2020. Текст овог дописа се такође налази у прилогу.

Информацију и прилоге Вам достављамо да бисте, као чланови супер и првих лига Србије, имали све податке везане за ова питања.

СТСС вам стоји на располагању за све евентуално потребне додатне информације.

Предлог уговора СТСС – ЗСКСЛ

Заједница је накнадно доставила документ под називом “Jавна расправа – Стратегија Заједнице СКСЛ”

Стратегија