Дозволе за рад спортских стручњака!

Клубови и спортски стручњаци у Стонотениском савезу Србије, који су заинтересовани за добијање, или продужење дозволе за рад, могу да поднесу потребну документацију до 24. новембра 2022.

Све информациjе се налазе у обавештењу СТСС и општим правним актима Министарства спорта и Стонотенског савеза Србије.

Сва питања и захтеви за додатним информацијама се упућују електронском поштом на адресу СТСС.

Молимо све да пре слања оригиналне документације папирном поштом, пошаљу електронске копије и попуњен захтев у еxcel формату, све у складу са упутством из обавештења.

Рок за пријаве је 24.11.2022.

Обавештење

Захтев

Правило СТСС

Правиник о номенклатури  спортских занимања   (Министарство спорта)

Правилник о дозволи за рад  (Министарство спорта)