Преузимање дужности у СТСС.

Стонотениски савез Србије
Законски заступник

Службена белешка о преузимању дужности у
Стонотениском савезу Србије, Страхињића Бана 73а

Решењем АПР бр. 282/2024, од 31.1.2024. у регистар спортских удружења је уписан нови заступник СТСС Илија Лупулеску. Формална примопредаја дужности у Стонотениском савезу Србије није извршена, јер бивши председник није прихватио да то учини. Рачун у пословној банци и шифре за приступ интернет сајту и званичној адреси електронске поште су преузети по службеној дужности дана 1.2.2024. а седиште СТСС дана 2.2.2024. Све је извршено без сарадње бившег председника и генералног секретара СТСС. Генерални секретар је суспендован до прве наредне седнице извршног одбора СТСС. Ванредну изборну седницу скупштине сам заказао за 9. март 2024.

Прилог:
решење апр,
одлука о суспензији  гс,
сазивање изборне седнице скупштине СТСС
службенa белешкa

Увидом у део документације СТСС и на основу информација које је припремила колегиница Смиљка Радивојчевић, утврђено је следеће:

 1. Репрезентација СТСС

Мушка и женска екипа су добиле позив за учешће на Светском екипном првенству у Кореји, због отказа већег броја земаља. Одлука о одласку екипа у Кореју је донета без дискусије и одлуке извршног одбора Стонотениског савеза Србије. Састав екипа није утврђен у складу са правилима СТСС – није консултован ни спортски директор, у мушкој екипи су играчи који не играју државна првенства у дужем периоду, што је обавеза утврђена правилима СТСС; није познато ко је утврдио састав женске екипе јер тренер националне селекције не постоји, јер није изабран нови након оставке претходног тренера. Законски заступник је сходно својим овлашћењима утврдио састав тима за Кореју по претходно извршеној пријави, иако тим није изабран у законитој процедури. Одлазак у Кореју значи и велики финансијски трошак за СТСС. У кратком року су организоване припреме репрезентативаца у Зрењанину, са циљем да се у Кореји оствари  што је могуће бољи резултат.

прилог:
Одлука о тиму Србије

 1. Обавезе СТСС за предстојеће закључене спортске активности
 • WTT Feeder Mаnchester,
  WTTT Team Championships Busan ,
 • Припреме пред Светско екипно првенство у Новом Саду,
 • WTT Singapur Smash ( није утврђен програм играча).
 1. Такмичења, лиге

Не постоји одлука ни уговор о именовању лица за послове за такмичења или другу позиицју са овлашћењима да руководи такмичењима. Детаљни резултати за 12. и 13. коло супер и првих лига нису објављени на сајту. Не постоје фајлови са резултатима у СТСС. Не постоје подаци у СТСС о зимском регистрационом периоду, о преласцима играча и плаћеним накнадама за регистрацију.

Одговорни за сајт, и профиле на друштвеним мрежама нису желели да сарађују у наредном периоду са СТСС. По примљеним информацијама профили на друштвеним мрежама су регистровани као приватни, тако да су у међувремену промењени називи и на тим странама се не објављују званичне информације о активностима СТСС.

Прилог:
имејл порука, фб
имејл порука, инс.
имејл порука, такмичења

 1. Опрема

Не постоји комплетна евиденција о стању и располагању опремом и реквизитима примљеним на основу спонзорских уговора (столови, рингови, спортски под – тарафлекс, бројачи, мрежице, лоптице, текстил итд.). СТСС има евиденцију о примљеној и расподељеној опреми и реквизитима примљеним од предузећа „Универзијада“. Не постоје критеријуми по којим је вршена расподела опрема у СТСС. Не постоје одговарајуће одлуке надлежних органа СТСС о расподели. Од одговорних у претходном руководству није добијена никаква информација о стању опреме и реквизита који припадају СТСС.

Од спонзора СТСС Joola стигла је информација да су сва опрема и реквизити по уговору за цео период 2022.-2026. испоручени СТСС, осим једног броја гума и лоптица! По информацији менаџера у СЦ „Ковилово“ у њиховом магацину нема опреме која припада СТСС. Не постоји документ о другом магацину, или податак о постојању опреме која припада СТСС, на било ком другом месту, осим 19 Joola шорцева величине L и М које се налазе у седишту СТСС.

Прилог:
имејл, Ковилово ГМ
имејл СТСС 5.2.2024.

 1. Организација међународних такмичења

Не постоји детаљни извештај о организацији Европског првенства за младе 2022. године. За друга међународна првенства, организована од 2018. до данас, која се организују са циљем промоције спорта и евентуалне зараде за СТСС не постоје никакви извештаји, па ни за међународно такмичење одржано у Димитровграду септембра 2023.

 1. Финансијско стање

Утврђено је да је Министарство спорта извршило уплате транши за јануар, фебруар и март за основни програм СТСС. Стање новчаних средстава по текућим рачунима на дан 31.1.2024. године је:

 • извод УТ – редован програм 3. 869.964,00
 • извод УТ – 0,00
 • ОТП Банка – 95, 0,00
 • ОТП банка – 04, 3.067,00

У току је извршни поступак пред Привредним судом у Београду, у коме је извесна наплата 600.000,00 са трошковима извршења са рачуна СТСС. Извршни поверилац је привредно друштво за обезбеђење G4S, а дуг се односи на услуге на Европском првенству за младе 2022. године.

Других података о дуговањима и потраживања нема.

 1. Попис уговора о зајму и регистрованих меница
 • Александар Каракашевић – зајам износу од 1. 300.000,00 динара, који доспева за враћање 29.3.2024.
 • Марко Јевтовић – зајам износу од 1.600.000,00, који доспева за враћање 28.2.2024.
 • зајмови су обезбеђени меницама и меничним овлашћењима.
 1. Попис судских и других спорова:
 • Стална спортска арбитража при ОКС Глобал Дигитал – предмет спора накнада штете,
 • првостепена пресуда Првог основног суда / Б. Бенце – предмет спора је утврђење ништавости одлуке о стипендистима 2023.; донета је првостепена пресуда због изостанка СТСС, јер се ни заступник ни адвокат СТСС нису појавили на рочишту;
 • спор са СТК Црвена звезда – предмет спора је захтев СТК „Црвена звезда за утврђење ништавости одлуке о прваку супер лиге за мушкарце 2020. године.
 1. Попис активних уговора о стручном ангажовању
 • Милош Ђукић – уговор о стручном ангажовању на месту тренера националне мушке селекције, на одређено време, за период 6.6. 2022- 15.9.2024.
 • Марко Јевтовић – уговор о стручном ангажовању на месту спортски координатор младих селекција, на одређено време, за период 1.5.2022-1.5.2024.
 1. Попис уговора о раду
 • Смиљка Радивојчевић – уговор о раду, на организационо административним пословима на неодређено време,
 • Александар Каракашевић – уговор о раду, на пословима председника СТСС на одређено време, за период 1.5.2022-1.5.2024.
 1. Попис закључених уговора са другим правним лицима
 • спонзорски уговор ЈООЛА – важи за период 2022-2026.
 • уговор са Министарством спорта С/РП 2024 – редовни програм
 • уговор са Министарством спорта МС/ камп 2024
 • уговор о архивистичком третирању документације Архивирај
 • уговор са ОМНИ С ПЛУС доо – ЈН 2022 -23 – набавка авио карата, важи до утрошка тендерског износа,
 • уговор са ОМНИ С ПЛУС доо – ЈН 2022 -23 – услуге смештаја и исхране, важи до утрошка тендерског износа.
 1. Основна средства СТСС
 • пописна листа основних средстава на дан 31.12.2023.
 • одлука о уступању на трајно коришћење опреме Универзијада 2020; извршена је расподела све опреме; подаци ће бити утврђени.
 1. Следећи документи су такође били спремни:
 • извештај о стању пословања од 01. 01.- 31.12. 2023. године,
 • закључни лист главне књиговодствене књиге;
 • информација о преосталим финансијским обавезама СТСС из 2023.
 • финансијски извештај – Редован програм СТСС у 2023.

законски заступник СТСС

Илија Лупулеску