Daily Archives: 10.02.2024.

Преузимање дужности у СТСС.

Стонотениски савез Србије Законски заступник Службена белешка о преузимању дужности у Стонотениском савезу Србије, Страхињића Бана 73а Решењем АПР бр. 282/2024, од 31.1.2024. у регистар спортских удружења је уписан нови заступник СТСС Илија Лупулеску. Формална примопредаја дужности у Стонотениском савезу Србије није извршена, јер бивши председник није прихватио да то учини. Рачун у пословној банци…