Пропозиције лигашких такмичења

Извршни одбор СТСС је усвојио нове пропозиције лигашких такмичења.

Пропозиције лигашких такмичења

Нацрт пропозиција је усвојен на 2. седници извршног одбора која је одржана 19. марта 2024.
Нацрт је објављен на сајту СТСС са позивом клубовима да доставе своје примедбе и предлоге.
У јавној расправи је учествовало 13 клубова.

На 3. седници извршног одбора СТСС која је одржана 17. априла 2024. су разматрани предлози клубова, након чега је извршни одбор усвојио пропозиције.

Предлози клубова су делимично усвојени – укинута је процедура о алтернативном термину, али се дозвољава да клубови споразумно утврде измену термина (члан 8.5), право играња у две екипе истог клуба је ограничено на јуниоре и млађе играче, начин бодовања је измењен у мањем обиму, уклоњена је одредба о казни за закашњење на утакмицу, умањена је такса за промену термина, утврђен је рок за одлуку по жалби итд.

Битне (нове) одредбе пропозиција су :
– смањење броја екипа у лигама на 10,
– прелазним одредбама је утврђен број екипа које прелазе у нижи ранг у наредне две сезоне (члан 13),
– играње по систему домаћин – гост,
– за викенд се играју два кола,
– начин бодовања је другачији (члан 6),
– партија парова се игра 4. по реду,
– у прву лигу улазе победници других лига, без квалификационог турнира.

Надлежни територијални савези су дужни да своје пропозиције за лиге које воде ускладе са овим пропозицијама, укључујући и број екипа у лигама.