Daily Archives: 08.05.2024.

Пропозиције лигашких такмичења

Извршни одбор СТСС је усвојио нове пропозиције лигашких такмичења. Пропозиције лигашких такмичења Нацрт пропозиција је усвојен на 2. седници извршног одбора која је одржана 19. марта 2024. Нацрт је објављен на сајту СТСС са позивом клубовима да доставе своје примедбе и предлоге. У јавној расправи је учествовало 13 клубова. На 3. седници извршног одбора СТСС…