Редовна скупштина СТСС

Поштовани чланови СТСС,

У прилогу достављамо материјал за предстојећу редовну седницу Скупштине СТСС, и то:

  1. Коригована листа чланова –делегата за скупштину;
  2. Завршни рачун за 2022. годину,

–         Преглед финансијског пословања СТСС у 2022

–         Финансијски извештај са Европског првенства за младе 2022

–           Ревизија сагласности –  Европско за младе 2022

–         Ревизија сагласности – Редован програм 2022

      3. Преглед финансијског пословања СТСС од 1.1.-1.12.2023.

      4. Predlog finansijkog plana poslovanja STSS u 2024.

      Oквирни план и програм селекција за 2024

5. Извештај о раду председника

Подсећамо:

–          Уколико наведени делегат не долази, овлашћење доставити на адресу office@stss.rs  најкасније до понедељка, 18.12.2023.)

–          Најкасније до 14 децембра доставити предлоге кандидата за чланове извршног одбора. Скупштина бира 3 члана извршног одбора. Предлог треба да садржи контакт податке кандидата и кратко образложење.

Предлози се достављају електронском поштом на адресу office@stss.rs . Предлог мора да буде оверен и потписан од стране овлашћеног лица предлагача.

Генерални секретар СТСС је обавезан да од свих кандидата прибави изјашњења о прихватању кандидатуре.

Извршни одбор СТСС ће по приспећу свих предлога утврдити листу кандидата.

–          У складу са чланом 6. Пословника о раду скупштине СТСС,  чланови Савеза могу дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском са образложењем  најкасније до 14. децембра 2023. године.

Спортски поздрав,

Стонотениски савез Србије

Александар Каракашевић