Daily Archives: 08.08.2023.

Registracija klubova-podaci

У прилогу су евиденциони листови спортских организација које су поднеле захтев за издавање дозволе за сезону 2023/2024. У поступку регистрације се врши провера исправности образаца, комплетност података,  достава уговора и доказа о здравственој способности за тренера и плаћање чланарине. Клубови ће бити обавештени о евентуалним недостацима након извршене провере. podaci klubovi