Daily Archives: 14.09.2023.

Podaci klubova о članarinama!

У прилогу је евиденција за све клубове који су поднели захтев за регистрацију. играчи, поднети захтеви за регистрацију клубови- чланарине и таксе Свим клубовима ће бити достављен предрачун за плаћање чланарине за спортисте, чланарине за стране држављане и такси за пријављене преласке из клуба у клуб. Клубови који имају примедбе на податке о износу чланарина…