Daily Archives: 14.09.2023.

Podaci klubova о članarinama!

У прилогу је евиденција за све клубове који су поднели захтев за регистрацију. Износи обележени жутом бојом нису плаћени. Клубови су дужни да изврше плаћање одмах. У супротном играчи за које није плаћена чланарина и такса неће имати право наступа на такмичењима. играчи, поднети захтеви за регистрацију клубови- чланарине и таксе Свим клубовима ће бити…