Obaveštenje o registraciji sportista u redovnom registracionom periodu!

U prilogu je spisak registrovanih sportista u zimskom redovnom registracionom periodu. Svi klubovi mogu da registracionoj komisiji STSS dostave primedbe na evidentirane podatke, u roku od tri dana od dana objave spiska – 12.1.2021. Klubovi koji registruju prelaske igrača i strane državljane su obavezni da izvrše uplatu takse za prelazak, ukoliko to već nisu učinili.

Spisak registrovanih sportista u zimskom prelaznom roku!

Na spisku se ne nalaze sportisti koji su registrovani nakon redovnog letnjeg registracionog perioda, a stekli su pravo da nastupaju na ligaškim takmičenjima – Vladislava Stojić za STK Pančevo, Konstantinopoulos Konstantinos  za Radnički MMXVII i Dušica Todorović za STK Crvena zvezda. Navedeni igrači se dodaju na spiskove ekipa u ligama, u skladu sa propozcijama ligaških takmičenja..

U prilogu je ažuriran spisak svih registrovanih sportista u klubovima, sa stanjem na dan 10.1.2021.
igrači (ažuriran spisak na dan 10.1.2021.)
Podložan je promeni, nakon isteka roka za primedne na registracije u zimskom prelaznom roku i nakon odluke registracione  komisije STSS.

 

U skladu sa članom 2.3 Pravila o registraciji sportista, registracija sportista se vrši u redovnom registracionom periodu od 15. decembra do 10. januara.

Registraciju vrše samo klubovi koji su registrovani u tekućoj takmičarskoj sezoni, koji žele da registruju nove igrače.

Informacije u postupku registracije

U skladu članom 2.3 Pravila o registraciji sportista STSS, sportisti registrovani u redovnom registracionom periodu imaju pravo nastupa na pojedinačnim i ekipnim takmičenjima u svim kategorijama. Za seniorska ligaška takmičenja pravo nastupa se detaljno reguliše propozicijama ligaških takmičenja.

Odluka TK STSS o pravu nastupa na ligaškim takmičenjima STSS

Obrasci:
spisak igrača
pristupnica,
dvojna registracija
takse