Podaci klubova о članarinama!

У прилогу је евиденција за све клубове који су поднели захтев за регистрацију.

Износи обележени жутом бојом нису плаћени. Клубови су дужни да изврше плаћање одмах. У супротном играчи за које није плаћена чланарина и такса неће имати право наступа на такмичењима.

играчи, поднети захтеви за регистрацију

клубови- чланарине и таксе

Свим клубовима ће бити достављен предрачун за плаћање чланарине за спортисте, чланарине за стране држављане и такси за пријављене преласке из клуба у клуб.

Клубови који имају примедбе на податке о износу чланарина и такси, приговор достављају на адресу registracija.stss@gmail.com.

Плаћање се врши најкасније до 25.9.2023.

Клубови који нису доставили уговор са тренером су дужни да га доставе најкасније до 25.9.2023. јер је то, сагласно Закону о спорту РС,  услов за регистрацију, односно добијање дозволе за такмичење у сезони 2023/2024.

Доказ о здравственој способности тренера треба да буде достављен најкасније до 30.9.2023.

За кашњење у плаћању чланарине се обрачунава казнена такса у узносу од 50% од утврђене нанаде.