Podaci za za registraciju!

У прилогу су сви подаци спортиста клубова који су у поступку регистрације за такмичарску сезону 2023/2024.

играчи 2023/2024

Молимо све клубове да провере податке својих спортиста и да све примедбе и исправке доставе на емајл адресу registracija.stss@gmail.com
(презиме и  име, датум рођења, категорија).

Посебно је потребно да се обрати пажња на податке о преласцима из клуба у клуб и регистрацији страних држављана, јер се у случају пријављивања нетачног податка чланарина увећава за 100%.

Број легитимације ће унети СТСС.

Жутом бојом су облежени играчи који се налазе на два списка, што није дозвољено.

Подаци о износима накнада за клубове, по основу чланарина за играче и такси за преласке ће бити објављени почетком следеће недеље, са роком за уплату.