Redovna skupština STSS

На основу члана 32 Статута СТСС, председник СТСС сазива  Редовну скупштину стонотениског савеза Србије.

Скупштина ће се одржати 21. децембра 2023. године у Крушевцу, у Конференцијској сали Дома синдиката (Пословни центар Крушевац), са почетком у 18,00 часова.

Акредитација делегата почиње у 17,00 чаосва.

Позив, предлог дневног реда

Листа чланова СТСС – делегата

Уколико наведени делегат не долази, неопходно је овлашћење доставити на адресу office@stss.rs  до понедељка, 18.12.2023.

Овлашћење

Позивају се чланови СТСС да до 14. децембра доставе предлоге кандидата за чланове извршног одбора. Скупштина бира 3 члана извршног одбора. Предлог треба да садржи контакт податке кандидата и кратко образложење.

Предлози се достављају електронском поштом на адресу office@stss.rs . Предлог мора да буде оверен и потписан од стране овлашћеног лица предлагача.

Генерални секретар СТСС је обавезан да од свих кандидата прибави изјашњења о прихватању кандидатуре.

Извршни одбор СТСС ће по приспећу свих предлога утврдити листу кандидата.

У складу са чланом 6. Пословника о раду скупштине СТСС,  чланови Савеза могу дати предлог за измену дневног реда Скупштине, писменим поднеском са образложењем  најкасније до 14. децембра 2023. године.

Обавештавамо чланове СТСС да ће до 27. новембра уз позив и дневни ред бити достављени и материјали који ће се разматрати на седници скупштине ( извештаји, програми и планови) и да ће бити објављени на сајту СТСС.

 

Спортски поздрав,

председник стонотениског савеза Србије

Александар Каракашевић