Registracija članova / klubova STSS za sezonu 2022/2023

Privremeni spisak klubova u postupku registracije

  • nisu uneti svi podaci iz obrazaca; unose se postepeno nakon provere

  • primedbe na podatke o plaćenim članarinama se dostavljaju elektronskom poštom.

Registracija klubova – članova STSS za sezonu 2022/2023 se vrši u periodu 15. jul-31. jul 2022. godine. Sve informacije se nalaze u odluci o registraciji.

ODLUKA 2022

obrazac br. 1

obrazac-uputstvo za popunjavanje

Podaci o klubovima biće objavljeni na sajtu STSS najkasnije 3. avgusta 2022.

Primedbe na tačnost podataka se dostavljaju na e-mail registracija.stss@gmail.com najkasnije 3. avgusta 2022. na sajtu STSS

model ugovora sa sportskim stručnjakom; (model je u formi nacrta ugovora, klubovi ga mogu samostalno menjati; popunjava se, overava pečatom i potpisom zastupnika i dostavlja skeniran; finansijske odredbe mogu biti zatamnjene)

Klubovi kojima je potreban račun pre uplate, mogu da pošalju zahtev na registracija.stss@gmail.com. Na istu e-mail adresu se mogu uputiti sva pitanja o registraciji.

(Registracija sportista se vrši  od 1. avgusta do 15. avgusta 2022. godine.).